telemedicinska tehnologija

Med pandemijo se število bolnikov, ki se obračajo na virtualno oskrbo, močno poveča.In čeprav se je uporaba telezdravstva po začetnem porastu leta 2020 zmanjšala, je leta 2021 do storitev telezdravstva še vedno dostopalo 36 % pacientov – kar je skoraj 420 % več kot leta 2019.

Sčasoma bo telemedicinska tehnologija le napredovala, čedalje več pacientovih zahtev bo mogoče bolje zadovoljiti in se odzvati na tekoče zdravstvene krize, kar bo še pospešilo njen vpliv v zdravstveni industriji.

6A9551C00F2942101CE04A96B2905986


Čas objave: 23. avgusta 2022